Záhlaví Domidar Dogs Kennel

Víkendový výstavní seminář - červen 2020

POZOR ZMĚNA! KVŮLI PREVENTIVNÍM KROKŮM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU JE NOVÝ TERMÍN SEMINÁŘE STANOVEN NA 20. - 21. ČERVNA 2020!

Vážení vystavovatelé, dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na víkendový výstavní seminář určený pro vystavovatele psů všech plemen, speciálně pak plemene Staffordshire Bull Terrier. Seminář se bude konat ve dnech 20. - 21. 6. 2020, každý den od 09.00 do 19.00 hodin, v nádherném prostředí dostihovém areálu Kolesa u Pardubic. GPS: 50°05'20.6"N,15°28'36.1"E

Na tomto semináři se dozvíte vše, co budete nezbytně potřebovat k tomu, abyste se uměli orientovat v prostředí výstav v České republice a v zahraničí, dokázali zde správně pracovat se svým psem, uměli zvolit správnou výstavní taktiku a vyvarovali se mnohých chyb, kterých se vystavovatelé při výcviku a ve výstavních kruzích nejčastěji dopouštějí.

Nový termín:
20. - 21. 6. 2020

Čas:
Oba dva dny od 09.00 do 19.00 hodin

Prezentace účastníků:
20. 6. 2020 od 8:30 do 9:00

Cena semináře:
Účastník se psem: 2.000,- Kč/víkend, doprovod 1000,- Kč/víkend
Doprovodem může být pouze rodinný příslušník účastníka!
Odchovy DOMIDAR DOGS mají účast zdarma (po dohodě, v případě volných kapacit).

Počet účastníků:
z důvodu nutnosti individuální práce lektorů s vystavovateli je počet účastníků omezen, rozhoduje rychlost podání přihlášky.

Ubytování:
Lze objednat individuálně u majitelky areálu paní Jaroslavy Sůrové na tel. +420 724 969 544 nebo na emailu surovachaloupky@seznam.cz.
Web: https://www.elektrovasury.cz/ubytovani.

Přihlášení na seminář:
Závaznou přihlášku na seminář vyplňte na adrese https://forms.gle/vehfWmJYf6yJzPdu8. Obratem obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky. V případě nejasností nebo dotazů nás kontaktujte na emailové adrese – domidar@email.cz, případně na telefonním čísle 603705515 nebo 604563684.

Seminář je v rozsahu více než 20 hodin zaměřen na komplexní teoretické znalosti a především na skutečné získání praktických dovedností, schopnosti se svým psem pracovat a úspěšně ho vystavovat.

Teoretická část (rozdělena do obou dnů semináře)

 • Základní pojmy, výstavní řád ČMKU a další výstavní normy
 • O výstavách, rozdělení a druhy výstav, výstavní třídy
 • Přihlašování na výstavy, veterinární podmínky účasti na výstavách v ČR a v zahraničí
 • Příprava na výstavu, pomůcky a vybavení pro psa a vystavovatele
 • Výstavní den, na co se připravit
 • Průběh výstavy od A po Z
 • Procedura v kruhu, komunikace s rozhodčím, výstavní taktika
 • Předvedení psa ve finálovém kruhu, specifika, taktika
 • Výživa, pohyb a celková péče o výstavního psa
 • Zadávané tituly a cesta k jejich získání, šampionáty v ČR a ve vybraných zemích Evropy
 • Volná diskuze k problematice výstav, výcviku a k péči o psy s lektory, promítání zajímavých záznamů

Praktická část (rozdělena do obou dnů semináře)

 • Videoprezentace – videozáznam práce účastníků, detailní rozbor činností, diagnostika nejčastějších chyb a špatných návyků, korekce a doporučení k nápravě
 • Videoprezentace – videozáznam práce účastníků, detailní rozbor činností, diagnostika nejčastějších chyb a špatných návyků, korekce a doporučení k nápravě
 • Praktická ukázka práce s 5 měsíčním štěnětem, nácvik statického postoje a techniky předvedení v pohybu, motivace
 • Ukázky tréninku mladého psa – s čím začít, jak pracovat s mladým psem, pozitivní motivace, výstavní manipulace, povelová technika, nácvik za ztížených podmínek
 • Různé techniky předvádění psa v postoji a v pohybu, ukázky tréninku a perfektní manipulace demonstrované na dospělém psu.
 • Procedura v kruhu – jak se ve výstavním kruhu správně chovat a pohybovat, komunikace s rozhodčím, strategie
 • Ukázka nejčastějších výcvikových chyb a postup jejich odstranění
 • Individuální i společný trénink výstavní přípravy se psy účastníků
 • Simulace výstavy ve skupině, soutěž o nejlepšího handlera semináře

Veterinární podmínky:
psi musí být klinicky zdraví (není vyžadován doklad o klinickém vyšetření), musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Po dobu konání semináře musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému napadání nebo k případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení:
seminář je určen pro vystavovatele a majitele psů s PP. Pořadatel semináře nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za případná zranění, úhyn nebo ztrátu psa. Z akce se vylučují psi nemocní, psi zranění a psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a nezvladatelně agresivní vůči psům a to bez nároku na vrácení účastnického poplatku. Majitelé psů jsou povinni udržovat čistotu a je zakázáno poškozovat areál nebo jeho zařízení a vybavení.

Co si vzít na seminář:
pas pro malá zvířata/očkovací průkaz, misku na vodu, výstavní klec, výstavní vodítko a obojek, sportovní oblečení, pamlsky, poznámkový blok a psací potřeby

S pozdravem

Jana, Roman a Dominik Zálišovi, CHS Domidar Dogs

Víkendový výstavní seminář - březen 2020

Adresa

Nová Ves u Kolína, 280 02

Telefonní číslo

+420 603 705 515

Emailová adresa

domidar@email.cz